اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران

محمد قیاسیان  

استادیار

دکتری مهندسی عمران- آب و سازه‌های هیدرولیکی

معاون علمی

شماره داخلی: 610

شماره همراه: 09397301127

پست الکترونیکی: ghiasian@iauln.ac.ir

امیرحسین پاک‌شیر

استادیار

دکتری مهندسی عمران- ترافیک

عضو هیات علمی

شماره داخلی:500

شماره همراه:09151100546

پست الکترونیکی: pakshir@iauln.ac.ir

رضا قیامت

استادیار

دکتری مهندسی عمران- سازه

عضو هیات علمی

پست الکترونیکی: ghiamat@iauln.ac.ir 

مجید اصلانی

استادیار

دکتری مهندسی عمران- خاک

رئیس مرکز رشد و فناوری

شماره همراه: 09030583821

پست الکترونیکی:aslani@iauln.ac.ir

مهران ایرانپور مبارکه

استادیار

دکتری مهندسی عمران- آب و سازه‌های هیدرولیکی

عضو هیات علمی

شماره همراه: 09911760188

پست الکترونیکی: mehran.iranpour.mo@gmail.com

علیرضا شبانیان

مربی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

مدیر گروه

پست الکترونیکی: alireza3750@gmail.com

اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 طراحی و اجرا فرابرد شبکه