آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

عنوان

دسته‌بندی

فایل

نحوه نگارش و تدوین پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

  download

چاپ و تکثیر پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

  download

عدم امکان دفاع پیش از موعد

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

 download

نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان‌نامه

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

download

نویسندگان مقالات مستخرج از پایان‌نامه

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

download

 نکات مهم در خصوص پایان نامه 

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

  download

آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته 95 به بعد

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

download

چگونگی ارزیابی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی قبل از سال 95

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

  download

چگونگی ارزیابی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی از سال 95 به بعد

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

  download

لزوم ثبت‌نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی درسامانه پژوهشیار

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

  download

ممنوعیت پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع از پایان نامه

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

  download

تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی

اعضای هیات علمی-تحصیلات تکمیلی

  download

ساماندهی امور داوری پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی

اعضای هیات علمی-تحصیلات تکمیلی

  download

مدارک لازم جهت ثبت‌نام اساتید مدعو در سامانه پژوهشیار

اساتید مدعو- تحصیلات تکمیلی

download

آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 طراحی و اجرا فرابرد شبکه