آیین نامه‌های دفتر ارتباط با صنعت

عنوان فرم

دسته بندی

فایل

آیین نامه طرح‌های پژوهشی

اعضای هیات علمی-دفتر ارتباط با صنعت

  download

سخنرانی مربوط به ارائه طرح‌های پژوهشی

اعضای هیات علمی-دفتر ارتباط با صنعت

   download

دستور العمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشي

اعضای هیات علمی-دفتر ارتباط با صنعت

  download

جلسه

download

آیین نامه‌های دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 طراحی و اجرا فرابرد شبکه