فرم های اموزشی

عنوان

دسته‌بندی

فایل

فرم انتخاب واحد معرفی به استاد

آموزشی- دانشجو

  download

فرم درخواست میهمانی

آموزشی- دانشجو

  download

فرم تسویه حساب و ارسال نمرات میهمانی

آموزشی- دانشجو

  download

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

آموزشی- دانشجو

  download

فرم تقاضای رسیدگی مجدد به اعتراض نمره

آموزشی- دانشجو

  download

فرم انتخاب واحد ترم جبرانی (ماده 47)

آموزشی- دانشجو

  download

فرم بازگشت به تحصیلی دانشجویان عدم مراجعه و انصرافی

آموزشی- دانشجو

  download

فرم‌های آموزشی

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 طراحی و اجرا فرابرد شبکه