فرم های تحصیلات تکمیلی

عنوان

دسته‌بندی

فایل

فرم پیشنهاد پژوهش (پروپوزال)

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

   download

گزارش پیشرفت پایان نامه هر 3 ماه یکبار

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

  download

فرم شرکت در جلسات دفاع

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

  download

فرم انصراف دانشجویان کارشناسی ارشد از ارایه پذیرش یا چاپ مقاله

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

  download

فرم فرصت پذیرش مقاله برای دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

  download

فرم تمدید فرصت پذیرش مقاله برای دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

  download

فرم تعهدنامه اصالت پایان‌نامه

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

download

فرم تعهدنامه حفظ حقوق تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

  download

فرم تاییدیه انجام اصلاحات پس از دفاع و مجوز صحافی

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

  download

فرم تحویل نسخه‌های پایان‌نامه

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

  download

فرم آموزش محور

دانشجویی- تحصیلات تکمیلی

download

فرم های تحصیلات تکمیلی

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 طراحی و اجرا فرابرد شبکه