کارگزینی اعضای هیات علمی

عنوان دسته بندی فایل
فرم ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی download
فرم درخواست مرخصی اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی download
فرم قرارداد بورس اساتید مدعو download
تقاضانامه اساتید مدعو اساتید مدعو download
فرم بیمه اساتید مدعو اساتید مدعو download

عنوان دسته بندی فایل
آیین نامه اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی download
آیین نامه جدید ارتقاء مرتبه  اعضای هیات علمی download
آیین نامه انتخاب شورا و مدیران گروه‌های آموزشی اعضای هیات علمی download
آیین نامه میزان سقف تدریس (موظف و حق‌التدریس) اعضای هیات علمی download

کارگزینی اعضای هیات علمی

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 طراحی و اجرا فرابرد شبکه