پویش کار و مهارت آموزی

"طرح پویش" طرحی دانشجو محور در راستای تقویت توانمندی و کارورزی دانشجویان، در ارتباط با صنعت می‌باشد. در "طرح پویش"، دانشجویان می توانند همزمان با تحصیل وارد بازار کار شده و تعدادی از واحدهای کارآموزی خود را به صورت جدی و تعریف شده بگذرانند. این طرح دارای ویژگیهایی ازجمله: ۱-بهره گیری دانشجویان از فرصتهای شغلی شناسایی شده توسط دانشگاه ۲-امکان جذب و استخدام دانشجویان در صنایع و موسسات ۳-استفاده از طرح بورسیه تحصیلی جهت پرداخت شهریه ۴-استفاده از خدمات بیمه ای در صورت موافقت صنعت میباشد.

با هدف شناسایی، پرورش و جذب نیروی کار توانمند

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. 2020 طراحی و اجرا فرابرد شبکه