امور شاهد و ایثارگر

  • علی معتمدی

    سمت: کارشناس امور شاهد و ایثارگر

    مدرک تحصیلی: کارشناسی 

    تلفن: 5-03152437001 داخلی 210

    نشانی دفتر کار: ساختمان بوعلی سینا- طبقه اول- اتاق شماره 113